Fotogalerie

Zobrazit fotografie:

VyhledßvßnÝ vřrazu 'Michael Petr├ísek'

Na dotaz 'Michael Petr├ísek' nebyla nalezena ×ßdnß fotografie.

Äßci vŔera

SOUHRN: SedmiŔce pat°Ý p°edposlednÝ mÝsto v tabulce, nejvÝce bod¨ nasbÝral Koky

Pýt utkßnÝ chybýlo k ˙plnosti sezony sedmßk¨. Ti v minulÚm roŔnÝku obsadili sedmou p°ÝŔku, kdy× zÝskali patnßct bod¨. Z celkovřch t°iadvaceti utkßnÝ dokßzali vyhrßt pouze v sedmi p°Ýpadech. IndividußlnÝ statistiky ovlßdl Jind°ich Koky, kterř mß na svÚm kontý 41 zß°ez¨ býhem Ŕtrnßcti st°etnutÝ.
VÝce >
Mlßde× vŔera

ALTISPORT CHALLENGE: Koho vyzval dorostenec Daniel Dej v trÚninkovÚ vřzvý?

Ani býhem karantÚny hrßŔi litvÝnovskÚho klubu nezahßlÝ a p°ipravujÝ s v domßcÝch podmÝnkßch. P°ipravili jsme tak ve spoluprßci s naÜÝm partnerem socißlnÝch sÝtÝ spoleŔnostÝ Altisport vřzvu pro vÜechny Ŕleny naÜeho klubu.
VÝce >
Dorost 03.04.2020

PěEHLED: Mßlo trestnřch minut a p°Ýle×itosti v juniorce aneb ne˙plnř roŔnÝk dorosteneckř obrßnc¨

V rßmci shrnutÝ uplynulÚ sezony se zamý°Ýme na defenzivu litvÝnovskÚho dorostu. TrenÚ°i zapojili do hry deset bek¨, p°iŔem× nýkolik z nich dostalo Üanci v juniorce. MladÝci v ne˙plnÚm roŔnÝku hladce postoupili do vy°azovacÝch boj¨, kde obsadili dvanßctou p°ÝŔku. KterÚmu obrßnci se nejvÝce da°ilo a kdo zlepÜil svou nedisciplinovanost?
VÝce >