Návrh změn ve Stanovách HC VERVA Litvínov, a.s.

Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti HC VERVA Litvínov, a.s., sídlem Litvínov – zimní stadion, S.K.Neumanna 1598, PSČ 436 01, IČ 64048098, zapsaná v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 749 (dále jen „společnost“), tímto ve smyslu § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v návaznosti na zveřejněnou pozvánku ke konání valné hromady společnosti, která se bude konat dne 17. prosince 2018, sděluje následující.

Do programu této valné hromady byl na žádost akcionáře UNIPETROL RPA, s.r.o. zařazen bod „Změna Stanov“ v jehož rámci bude navrhováno akcionářům společnosti, aby přijali rozhodnutí o změně Stanov. Vzhledem k tomu, že k datu vyhotovení pozvánky nebyl představenstvu společnosti k dispozici detailní návrh změny Stanov, tak bylo postupováno ve smyslu § 407 odst. 2 ZOK, kdy představenstvo v pozvánce maximálním možným způsobem dle svého nejlepšího vědomí a svědomí stručně charakterizovalo jednotlivé navrhované změny ve Stanovách společnosti.

K dnešnímu datu byl společnosti doručen zkompletovaný návrh na změnu Stanov společnosti. Za účelem splnění povinnosti dle ustanovení § 407 odst. 2 ZOK a za účelem maximální možné informovanosti všech akcionářů společnosti a dostatečné přípravy ke konání valné hromady, tímto tento návrh zveřejňujeme.

Z důvodu značného rozsahu žádaných změn Stanov, je tento návrh zveřejněn ve formě zvýraznění textu (žlutě označené části) v úplném znění stávajících Stanov. Tato forma informování byla zvolena za účelem přehlednosti a srozumitelnosti navrhovaných změn.

Odkaz na PDF: ZDE

Se srdečným pozdravem

Představenstvo společnosti HC VERVA Litvínov, a.s