Chceme jen slušné fanoušky!

Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje schválil s účinností od 5. září 2017 nový Disciplinární řád. Nově postihuje i nepřístojné chování diváků.

Je zakázáno chování:

- hanlivé
- pohoršující
- urážlivé
- provokující
- zesměšňující či ponižující, včetně posunků a gest, pokřiků a podobně

vůči jakémukoli aktérovi utkání!

V této souvislosti upozorňujeme, že hlediště je monitorováno. Podobným jednáním se proto vystavujete výraznému nebezpečí stíhání, vymáhání pokuty a podobně.
-------------------------------------------------------------------------------------
Dále upozorňujeme zejména na zákaz:

- vnášení zbraní, pyrotechniky, či jiných předmětů ohrožujících bezpečnost a zdraví
- výtržností, potyček, fyzického napadení nebo pokusu o takové jednání
- vniknutí na ledovou plochu, do šatny hráčů, rozhodčích, na hráčskou
či trestnou lavici, nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované
osoby a zástupce řídícího orgánu
- vhazování předmětů na ledovou plochu
- projevu hanobícího některý národ, rasu nebo etnickou skupinu, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci

Klubu a vám hrozí za uvedené jednání kromě pokut další vysoké tresty, včetně:

- uzavření stadionu pro utkání ELH, které lze uložit až na dobu jednoho roku
- odehrání utkání ELH bez přítomnosti diváků

Fanděte, ale zůstaňte za jakýchkoli okolností slušní. Nepokazte si svou pověst vyspělých fanoušků!
Děkujeme