Vedení

Představenstvo klubu

Jméno Funkce
Jiří Šlégr předseda
Krzysztof Zdziarski místopředseda
Konrad Marek Szykula
Petr Schettl
MUDr. Petr Myšák
členové

Dozorčí rada

Jméno Funkce
JUDr. Aleš Ťoupalík předseda
Bc. Martin Klika místopředseda
Ing. Jaroslav Kropáček člen

Management klubu

Jméno Funkce
Ing. Robert Kysela generální manažer
Kamil Burda vedoucí ekonomického úseku
Jan Klobouček vedoucí marketingového úseku
Vladimír Novotný vnější komunikace, PR, tiskový referent
Monika Štěrbová sekretariát (účetní, pokladní, vstupenky)
Ondřej Vlk nová média (externista)