Novinka - hokejová tombola! Můžete vyhrát 50 tisíc korun

Jednou z novinek při nadcházejících utkáních play off v Litvínově je Hokejová tombola. Ze zápasu si můžete odnést až 50 tisíc korun! Zakoupením tomboly navíc přispějete na mládež HC Litvínov.

STRUČNÁ PRAVIDLA HRY - HOKEJOVÁ TOMBOLA 50 : 50

TOMBOLA SE KONÁ V DEN DOMÁCÍHO UTKÁNÍ HC VERVA LITVÍNOV V RÁMCI TIPSPORT ELH
V PRODEJI JE 2.000 KS SÁZKOVÝCH TIKETŮ PO 50,- KČ
SÁZEJÍCÍ MŮŽE ZAKOUPIT LIBOVOLNÉ MNOŽSTVÍ SÁZKOVÝCH TIKETŮ
HERNÍ JISTINA TVOŘÍ SOUČIN POČTU PRODANÝCH SÁZKOVÝCH TIKETŮ A JEJICH PRODEJNÍ CENY – PŘI PRODEJI 2.000 KS SÁZKOVÝCH TIKETŮ JE TAK HERNÍ JISTINA 100.000,- KČ
50% HERNÍ JISTINY JE URČENO NA JEDINOU PENĚŽNÍ VÝHRU PRO JEDNOHO VÝHERCE
50% HERNÍ JISTINY JE URČENO NA PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE HC LITVÍNOV
MINIMÁLNÍ VÝŠE VÝHRY JE 5.000,- KČ
SLOSOVÁNÍ PROBĚHNE V PRŮBĚHU 3. TŘETINY DANÉHO UTKÁNÍ A SOUČASNĚ DOJDE K VYHLÁŠENÍ VÝHERNÍHO TIKETU
VÝHERCE JE POVINEN SE O VÝHRU PŘIHLÁSIT DO 10 MIN OD KONCE DANÉHO UTKÁNÍ, JINAK NÁROK NA VÝHRU ZANIKÁ A BUDE POUŽITA PRO PODPORU MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE HC LITVÍNOV
PROVOZOVATELEM TOMBOLY JE HC LITVÍNOV, SPORTOVNÍ SPOLEK, VE SPOLUPRÁCI S TIPSPORT A.S., IČ: 186 00 824, SÍDLEM POLITICKÝCH VĚZŇŮ 156, 266 01 BEROUN

PODROBNÁ PRAVIDLA HRY:

PRAVIDLA HRY - HOKEJOVÁ TOMBOLA 50 : 50
1. Hokejová tombola 50 : 50 (dále jen „tombola“) je provozovaná dle § 61 odst. 3 zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a jejím provozovatelem je HC Litvínov, sportovní spolek, který při jejím provozování spolupracuje se společností TIPSPORT a.s., IČ: 186 00 824, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 673. Tombola má dobročinný charakter a výnosy z ní jsou určeny pro podporu mládežnického hokeje HC Litvínov.
2. Výhra v tombole je určena na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze sázkové tikety, které budou prodány v den konání domácího zápasu HC VERVA Litvínov v Generali play off (dále jen „předmětné utkání“). Prodej sázkových tiketů začíná v den konání předmětného utkání a uzávěrka prodeje sázkových tiketů končí vždy uplynutím jeho přestávky po 2. třetině (dále jen „prodejní doba“).
3. Prodejní cena jednoho sázkového tiketu je 50,- Kč a v rámci prodejní doby předmětného utkání jich může být prodáno 2.000 ks. Každý účastník tomboly, kterým může být pouze fyzická osoba (dále jen „sázející“), si může koupit větší množství sázkových tiketů až do jejich úplného vyprodání v rámci prodejní doby předmětného utkání. Sázkový tiket sestává ze dvou částí, a to z části představující doklad o účasti ve hře, která po zaplacení prodejní ceny sázkového tiketu zůstává sázejícímu, a kontrolního ústřižku, který zůstává prodejci sázkového tiketu (dále jen „kamelot“). Obě části sázkového tiketu obsahují kromě jiného jedinečný QR kód, který po zaplacení prodejní ceny načte kamelot elektronickou čtečkou, čímž dojde k zařazení takového sázkového tiketu do slosování. Obě části sázkového tiketu dále obsahují číslo sázkového tiketu, které slouží za účelem možnosti náhradního zařazení sázkového tiketu do slosování v případě poruchy elektronické čtečky či jiného technického problému. Jakákoliv neoprávněná manipulace se sázkovým tiketem, jeho pozměňování či padělání má za následek jeho neplatnost a zánik nároku na uplatnění výhry.
4. Herní jistina představuje součin počtu prodaných sázkových tiketů v rámci prodejní doby předmětného utkání a prodejní ceny sázkového tiketu. Při prodeji všech 2.000 ks sázkových tiketů je tak herní jistina 100.000,- Kč. 50% herní jistiny je určeno na jedinou peněžní výhru pro 1 sázejícího držícího vylosovaný sázkový tiket (dále jen „výherce“). Zbývajících 50% herní jistiny je určeno pro provozovatele, který ji použije ve prospěch mládežnického hokeje HC Litvínov. Minimální výhra v rámci předmětného utkání je vždy 5.000,- Kč.
5. Slosování tomboly proběhne po uzávěrce prodeje sázkových tiketů v průběhu 3. třetiny předmětného utkání a bude zároveň veřejně vyhlášen vylosovaný výherní sázkový tiket. Výherce se musí dostavit do 10 minut od konce předmětného utkání včetně jeho případného prodloužení na provozovatelem určené místo např. poblíž vstupu na ledovou plochu tak, aby mohla být výhra veřejně předána. V případě, že se výherce v uvedené lhůtě pro svoji výhru nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká. Nevyzvednutá výhra poté propadá provozovateli, který ji použije pro podporu mládežnického hokeje HC Litvínov.
6. O předání výhry bude s výhercem sepsán předávací protokol, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a jeho adresu (dále jen „OÚ“), přičemž provozovatel se o OÚ jako jejich správce a zpracovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost. Takto získané OÚ, s jejichž shromážděním a zpracováním vyjadřuje podpisem na předávacím protokolu výherce svůj souhlas, budou sloužit výhradně pro účely evidence provozovatele o vyplacené výhře a nebudou dále postupovány třetím subjektům a po 1 roce budou zlikvidovány. Výherce svůj souhlas se zpracování OÚ může kdykoliv bezplatně písemně odvolat a má dále právo přístupu k OÚ, právo na jejich opravu a může požádat provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav zejména blokováním OÚ, doplněním nebo jejich likvidací. V případě, že by provozovatel nevyhověl takovému požadavku výherce, může se výherce obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7. Tato pravidla jsou platná od 1. 1. 2017